Banner Tôi học design pattern

Tôi học design pattern được lập ra với mục đích chia sẻ những hiểu biết về design pattern của mình.
Tôi học design pattern bao gồm kiến thức về quá trình tự học của bản thân nên không tránh khỏi những sai sót trong lúc dịch bài hoặc tìm hiểu kiến thức. Mọi người có thể đóng góp mình sẽ chỉnh sửa liên tục.
Hiện tại blog đang tiến hành dịch cuốn: Head First Design Pattern tiếng Việt, mọi người có thể tham khảo ở đây: https://toihocdesignpattern.com/dich-sach/head-first-design-patterns
Tiếp theo blog sẽ dịch sang sách Design Pattern for Dummies mong anh em ủng hộ.
Có bất kỳ đóng góp hay thắc mắc mời bạn gửi về địa chỉ email: contacts@toihocdesignpattern.com
Trân trọng!