Chương 8: Ranh giới code

Ranh giới

Chúng ta hiếm khi kiểm soát hoàn toàn các phần mềm trong hệ thống của mình. Đôi khi chúng ta dùng thư viện của bên thứ ba hoặc sử dụng mã nguồn mở. Những trường hợp khác, chúng ta phụ thuộc vào các nhóm trong công ty để sản xuất các thành phần (component) hoặc hệ thống con. Bằng cách nào đó, chúng ta phải tích hợp code bên ngoài này với code riêng của chúng ta một cách rõ ràng. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các phương pháp và kỹ thuật để giữ cho ranh giới code của phần mềm của chúng ta được sạch sẽ.

Sử dụng code của bên thứ ba

Có một vấn đề giữa nhà cung cấp interface và người sử dụng interface. Các nhà cung cấp các packages và frameworks bên thứ ba cố gắng mang lại khả năng ứng dụng rộng rãi để họ có thể hoạt động trong nhiều môi trường và thu hút nhiều đối tượng. Mặt khác, người dùng muốn có một interface tập trung vào các nhu cầu cụ thể của họ. Điều này có thể gây ra vấn đề ở ranh giới hệ thống của chúng ta.

Hãy xem java.util.Map làm ví dụ. Như bạn có thể thấy khi xem Hình 8-1map có một interface rất lớn với nhiều chức năng. Chắc chắn sức mạnh và sự linh hoạt này là hữu ích, nhưng nó cũng có thể là một nguy hiểm tiềm ẩn. Ví dụ: ứng dụng của chúng tôi có thể xây dựng map và chuyển nó đi khắp nơi. Ý định của chúng tôi là không ai trong số những người nhận map xóa bất kỳ thứ gì trong map. Nhưng ngay ở đầu danh sách là phương thức clear(). Bất kỳ người nào sử dụng map cũng có quyền xóa nó. Hoặc có thể quy ước thiết kế của chúng tôi là chỉ các loại đối tượng cụ thể mới có thể được lưu trữ trong map, nhưng map không ràng buộc một cách đáng tin cậy các loại đối tượng được đặt trong chúng. Bất kỳ người dùng nào được xác định đều có thể thêm các mục thuộc bất kỳ loại nào vào bất kỳ map nào. 

Hình 8-1 Các phương pháp của map:

 • clear() void – Map
 • containsKey(Object key) boolean – Map
 • containsValue(Object value) boolean – Map
 • entrySet() Set – Map
 • equals(Object o) boolean – Map
 • get(Object key) Object – Map
 • getClass() Class<? extends Object> – Object
 • hashCode() int – Map
 • isEmpty() boolean – Map
 • keySet() Set – Map
 • notify() void – Object
 • notifyAll() void – Object
 • put(Object key, Object value) Object – Map
 • putAll(Map t) void – Map
 • remove(Object key) Object – Map
 • size() int – Map
 • toString() String – Object
 • values() Collection – Map
 • wait() void – Object
 • wait(long timeout) void – Object
 • wait(long timeout, int nanos) void – Object

Nếu ứng dụng của chúng ta cần Map of Sensors, bạn có thể tìm thấy các cảm biến được thiết lập như sau:

 Map sensors = new HashMap();

Sau đó, khi một số phần khác của code cần truy cập vào cảm biến, bạn sẽ thấy thế này:

Sensor s = (Sensor) sensors.get(sensorId);

Chúng ta không chỉ nhìn thấy nó một lần mà rất nhiều lần xuyên suốt chương trình. Dòng code này có trách nhiệm lấy một Object từ Map và truyền nó đến đúng loại. Điều này hoạt động, nhưng nó không phải là code sạch. Ngoài ra, code này không làm nổi bật những đặc điểm tốt như nó có thể làm. Khả năng đọc có thể được cải thiện đáng kể bằng cách sử dụng generic, như được hiển thị bên dưới:

Map<Sensor> sensors = new HashMap<Sensor>(); 
 ...
Sensor s = sensors.get(sensorId);

Tuy nhiên, điều này không giải quyết được vấn đề mà Map<Sensor> cung cấp nhiều khả năng hơn chúng ta cần hoặc muốn.

Thay đổi một cách tự do phiên bản của Map<Sensor> xung quanh hệ thống có nghĩa là sẽ có rất nhiều chỗ cần sửa nếu interface của Map thay đổi. Bạn có thể nghĩ rằng một sự thay đổi như vậy là khó xảy ra, nhưng hãy nhớ rằng nó đã thay đổi khi hỗ trợ generic được thêm vào trong Java 5. Thật vậy, chúng tôi đã thấy các hệ thống bị hạn chế sử dụng generics vì mức độ lớn của những thay đổi cần thiết để bù đắp tự do sử dụng maps.

Cách tốt hơn để sử dụng Map có thể giống như sau. Không người sử dụng Sensors nào sẽ quan tâm đến việc liệu generics có được sử dụng hay không. Sự lựa chọn đó đã trở thành (và luôn luôn nên) một chi tiết thực hiện.

public class Sensors {
 private Map sensors = new HashMap();

 public Sensor getById(String id) { 
  return (Sensor) sensors.get(id);
 }
 //snip 
}

Giao diện ở ranh giới (Map) bị ẩn. Nó có thể phát triển với rất ít tác động đến phần còn lại của ứng dụng. Việc sử dụng generic không còn là vấn đề lớn nữa vì quá trình truyền và quản lý kiểu được xử lý bên trong lớp Sensors.

Giao diện này cũng được điều chỉnh và hạn chế để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng. Nó dẫn đến code dễ hiểu hơn và khó bị lạm dụng hơn. Lớp Sensors có thể thực thi các quy tắc thiết kế và nghiệp vụ.

Chúng tôi không đề xuất rằng mọi việc sử dụng Map được gói gọn trong hình thức này. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn không nên vượt qua Map (hoặc bất kỳ giao diện nào khác ở ranh giới) xung quanh hệ thống của bạn. Nếu bạn sử dụng interface ranh giới như Map, hãy giữ nó bên trong lớp hoặc đóng họ các lớp, nơi nó được sử dụng. Tránh trả về hoặc chấp nhận nó như một đối số cho các API công khai.

Ranh giới Khám phá và Học hỏi

Code của bên thứ ba giúp chúng ta nhận được nhiều chức năng đáp ứng yêu cầu trong thời gian ngắn. Chúng ta bắt đầu từ đâu khi muốn sử dụng một số thư viện của bên thứ ba? Công việc của chúng ta không phải là test code của bên thứ ba, nhưng chúng ta có thể suy nghĩ đến việc viết test cho những dòng code của bên thứ ba mà chúng ta sử dụng.

Giả sử chúng ta không nắm rõ cách sử dụng thư viện bên thứ ba. Chúng ta có thể dành một ngày, hai ngày (hoặc hơn) để đọc tài liệu và quyết định cách sẽ sử dụng nó. Sau đó, có thể viết code của mình để sử dụng code của thư viện bên thứ ba và xem liệu nó có đúng như những gì chúng ta mong muốn hay không. Sẽ không ngạc nhiên khi thấy mình bị sa lầy trong các phiên gỡ lỗi, cố gắng tìm hiểu xem lỗi chúng ta đang gặp phải là trong code của chúng ta hay của thư viện bên thứ ba được sử dụng.

Tìm hiểu code của thử viện bên thứ ba rất khó. Tích hợp nó cũng khó khăn không kém, thực hiện cả hai cùng một lúc còn khó hơn rất nhiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thực hiện một cách tiếp cận khác? Thay vì thử nghiệm trong code của mình, chúng ta có thể viết một số thử nghiệm (test) để khám phá và tìm hiểu sâu hơn về code của thư viện bên thứ ba. Jim Newkirk gọi những bài kiểm tra như vậy là bài kiểm tra học tập (learning tests).

Trong các bài learning tests, chúng ta gọi API của thư viện bên thứ ba, vì mong muốn sử dụng nó trong ứng dụng của mình. Về cơ bản, chúng ta đang thực hiện các thử nghiệm được kiểm soát để kiểm tra sự hiểu biết của về API đó. Các bài kiểm tra tập trung vào những gì chúng ta mong muốn từ API.

Learning log4j

Giả sử chúng ta muốn sử dụng gói apache log4j hơn là trình ghi log được xây dựng tùy chỉnh riêng. Chúng ta tải xuống và mở trang tài liệu giới thiệu. Không cần đọc quá nhiều, chúng ta viết trường hợp test đầu tiên của mình, hy vọng nó sẽ viết “xin chào” vào màn hình console.

@Test
public void testLogCreate() {
  Logger logger = Logger.getLogger("MyLogger");
  logger.info("Xin chào"); 
}

Khi chạy nó, trình ghi log tạo ra một lỗi cho biết rằng cần một thứ gọi là Appender. Sau khi đọc thêm một chút, chúng ta thấy rằng có một ConsoleAppender. Vì vậy, chúng ta tạo một ConsoleAppender và xem liệu chúng ta đã biết cách hiển thị lên màn hình console hay chưa.

@Test
public void testLogAddAppender() {
  Logger logger = Logger.getLogger("MyLogger"); 
  ConsoleAppender appender = new ConsoleAppender();    
  logger.addAppender(appender); 
  logger.info("Xin chào");
}

Lần này, chúng a thấy rằng Appender không có luồng đầu ra. Quả là kỳ lạ? Sau khi nhờ trợ giúp từ Google, ta thử cách sau:

@Test
public void testLogAddAppender() {
  Logger logger = Logger.getLogger("MyLogger"); 
  logger.removeAllAppenders(); 
  logger.addAppender(new ConsoleAppender(
    new PatternLayout("%p %t %m%n"),
    ConsoleAppender.SYSTEM_OUT)); 
  logger.info("Xin chào");
}

Điều đó đã hiệu quả; một thông báo log bao gồm dòng chữ “xin chào” xuất hiện trên màn hình console! Có vẻ kỳ lạ khi chúng ta phải nói với ConsoleAppender rằng nó phải ghi vào console.

Điều thú vị là khi chúng ta loại bỏ đối số ConsoleAppender.SYSTEM_OUT, chúng ta thấy rằng “xin chào” vẫn được in. Nhưng khi chúng ta loại bỏ PatternLayout, một lần nữa nó lại gặp phải việc thiếu một luồng đầu ra. Đây là việc rất kỳ lạ.

Xem xét kỹ hơn một chút vào tài liệu, chúng ta thấy rằng hàm tạo ConsoleAppender mặc định là “chưa được đặt thông số cấu hình”, điều này có vẻ không rõ ràng hoặc hữu ích. Nó giống như một lỗi hoặc ít nhất là sự không nhất quán trong log4j.

Tìm kiếm trên google, đọc và thử nghiệm nhiều hơn, cuối cùng chúng tôi kết thúc với Listing 8-1. Chúng tôi đã khám phá ra rất nhiều điều về cách log4j hoạt động và chúng tôi đã mã hóa kiến thức đó thành một tập hợp các unit test đơn giản. 

Listing 8-1 LogTest.java

public class LogTest { 
 private Logger logger;
 
 @Before
 public void initialize() {
  logger = Logger.getLogger("logger"); 
  logger.removeAllAppenders(); 
  Logger.getRootLogger().removeAllAppenders();
 }
 
 @Test
 public void basicLogger() {
  BasicConfigurator.configure();
  logger.info("basicLogger"); 
 }
 
 @Test
 public void addAppenderWithStream() {
  logger.addAppender(new ConsoleAppender( 
   new PatternLayout("%p %t %m%n"), 
   ConsoleAppender.SYSTEM_OUT));
  logger.info("addAppenderWithStream"); 
 }
 
 @Test
 public void addAppenderWithoutStream() {
  logger.addAppender(new ConsoleAppender( 
   new PatternLayout("%p %t %m%n")));
  logger.info("addAppenderWithoutStream"); 
 }
}

Bây giờ chúng ta biết cách khởi tạo console logger đơn giản và chúng ta có thể đóng gói kiến thức đó vào lớp logger của riêng mình để phần còn lại của ứng dụng được tách biệt khỏi interface ranh giới log4j.

Learning Tests tốt hơn là không làm gì cả

Các bài learning test kết thúc không tốn kém gì. Dù sao thì chúng ta cũng phải học API và viết những bài test đó là một cách dễ dàng và riêng biệt để có được kiến thức đó. Các bài learning test là những thí nghiệm chính xác giúp tăng cường hiểu biết của chúng ta.

Không chỉ có giá trị ở thời điều hiện tại, learning test còn có lợi trong tương lai. Khi có các bản phát hành mới của gói thư viện bên thứ ba, chúng ta sẽ chạy các bài learning test để xem liệu có sự khác biệt về hành vi hay không.

Learning test xác minh rằng các thư viện của bên thứ ba đang hoạt động theo cách chúng ta mong muốn. Sau khi được tích hợp, không có gì đảm bảo rằng code của bên thứ ba sẽ vẫn tương thích với nhu cầu của chúng ta. Các tác giả ban đầu sẽ có lý do để thay đổi code của họ để đáp ứng những yêu cầu mới. Họ sẽ sửa lỗi và thêm các tính năng mới. Với mỗi lần phát hành đều tiềm ẩn những rủi ro. Nếu thư viện của bên thứ ba thay đổi theo một cách nào đó không tương thích với các trường hợp test đã viết, chúng ta sẽ tìm hiểu ngay.

Cho dù bạn có cần kiến thức được cung cấp bởi các bài learning test hay không, một điều rõ ràng là bạn sẽ được hỗ trợ bởi một tập hợp các bài kiểm tra, implement interface giống như cách mà code của bạn sử dụng. Nếu không có các thử nghiệm này, có thể chúng ta sẽ bị cám dỗ ở lại với phiên bản cũ lâu hơn chúng ta nên làm.

Sử dụng code chưa tồn tại

Có một loại ranh giới khác, một loại ranh giới ngăn cách cái đã biết và cái chưa biết. Thường có những chỗ trong code mà kiến thức của chúng ta dường như bị mất. Đôi khi những gì ở bên kia ranh giới là không thể biết được (ít nhất là ngay lúc này). Và lúc này chúng ta chọn không đi xa hơn ranh giới.

Một số năm trước, tôi là thành viên của nhóm phát triển phần mềm cho hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến. Có một hệ thống con, “Transmitter,” mà chúng tôi ít biết về nó, và những người chịu trách nhiệm về hệ thống con chưa xác định interface cho chúng. Chúng tôi không muốn phải dừng lại, vì vậy chúng tôi đã bắt đầu công việc của mình từ phần chưa biết của code.

Chúng ta đã có một ý tưởng khá tốt khi vấn đề xảy ra. Trong quá trình làm việc, đôi khi chúng ta tù mù không nắm rõ được vấn đề, nhưng rồi qua thời gian chúng ra đã nhận thức được chúng ta đích xác cần gì, chúng ta mong muốn điều gì trong quá trình phát triển để rồi dựng lên interface giao tiếp đáp ứng cho mong muốn của chúng ta. Một điều gì đó như thế này:

Mã transmitter được cung cấp và phát ra một biểu diễn tương tự như dữ liệu đến từ luồng.

Chúng tôi không biết điều đó sẽ được thực hiện như thế nào vì API chưa được thiết kế. Vì vậy, chúng tôi quyết định làm việc sau.

Để không phải dừng lại, chúng ta đã xác định interface của riêng mình. Chúng ta gọi nó là Transmitter. Chúng ta đã cung cấp cho nó một phương pháp gọi là transmit lấy tần số và luồng dữ liệu. Đây là interface mà chúng ta mong muốn có.

Một điều tốt khi viết giao diện mà chúng ta mong muốn là nó nằm trong tầm kiểm soát. Điều này giúp code dễ đọc hơn và tập trung vào những gì nó đang cố gắng hoàn thành.

Trong Hình 8-2, bạn có thể thấy rằng chúng ta đã tách các lớp CommunicationsController khỏi transmitter API (nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và không được xác định). Bằng cách sử dụng interface ứng dụng cụ thể của riêng mình, chúng ta đã giữ cho code CommunicationsController được sạch sẽ và dễ hiểu. Khi transmitter API được xác định, chúng ta đã viết TransmitterAdapter để thu hẹp khoảng cách. ADAPTOR đã đóng gói tương tác với API và cung cấp một nơi duy nhất để thay đổi khi API phát triển.
Figure 8-2: Dự đoán transmitter

Dự đoán transmitter


 Thiết kế này cũng cung cấp một đường lối rất thuận tiện trong code, để kiểm tra. Sử dụng FakeTransmitter hợp lý, chúng ta có thể kiểm tra các lớp CommunicationsController. Chúng ta cũng có thể tạo các bài kiểm tra ranh giới sau khi có TransmitterAPI để đảm bảo rằng chúng ta đang sử dụng API đúng cách.

Ranh giới sạch

Nhiều điều thú vị xảy ra ở ranh giới. Thay đổi là một trong những điều đó. Các thiết kế phần mềm tốt có thể đáp ứng sự thay đổi mà không cần nhiều công sức hay đập đi làm lại. Khi sử dụng code nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng ta phải đặc biệt lưu ý để bảo vệ công sức của mình và đảm bảo việc thay đổi trong tương lai không quá tốn thời gian.

Code ở ranh giới cần có sự phân tách rõ ràng và các bài kiểm tra xác định mong muốn của người thực hiện. Chúng ta nên tránh để quá nhiều code của mình biết về các thông tin chi tiết của bên thứ ba. Tốt hơn là phụ thuộc vào thứ bạn biết rõ hơn là phụ thuộc vào thứ bạn chưa biết, vì nó sẽ chi phối bạn.

Chúng tôi quản lý ranh giới của bên thứ ba bằng cách có rất ít vị trí trong code tham chiếu đến nó. Chúng tôi có thể bọc chúng như đã làm với Map, hoặc chúng tôi có thể sử dụng ADAPTER để chuyển đổi từ interface hoàn hảo của chúng tôi sang interface được cung cấp. Dù bằng cách nào thì code của chúng tôi cũng được hiện tốt hơn, thúc đẩy việc sử dụng nhất quán nội bộ trên toàn bộ ranh giới và có ít thứ cần bảo trì hơn khi code của bên thứ ba thay đổi.

Thư mục

[BeckTDD]: Test Driven Development, Kent Beck, Addison-Wesley, 2003.
[GOF]: Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software, Gamma et al., Addison-Wesley, 1996.
[WELC]: Working Effectively with Legacy Code, Addison-Wesley, 2004.

Nguồn bài dịch: NQT-K4DNC
Một vài hình ảnh được lấy từ internet.
Chỉnh sửa bởi: Tôi học Design pattern

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *