Một số lỗi khi cài đặt Oracle 12c, 18c khách hàng Nhật

Khi làm việc với khách hàng Nhật thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một số trường hợp gây ra lỗi khi cài đặt Oracle 18c như sau:

Font chữ tiếng Nhật bị lỗi khi cài đặt Oracle 12c, 18c

Đây là một lỗi khá thường gặp khi bạn cài đặt Oracle trên máy Window không phải mặc định tiếng Nhật. Cách giải quyết rất đơn giản, làm theo các bước sau:

1. Mở cửa sổ regedit bằng cách nhấn tổ hợp phím Window + R và nhập vào đó chữ regedit, sau đó nhấn OK.

2. Mở đến đường dẫn sau: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraClient12Home1
Bên khung cửa sổ bên phải tìm đến mục NLS_LANG click chuột phải -> Modify…
Paste chuỗi sau vào khung value data: JAPANESE_JAPAN.JA16SJIS

Font chữ tiếng Nhật bị lỗi khi cài đặt Oracle 18c

3. OK. Sau đó restart lại connect tới Orracle.

Lỗi literal string does not match trong Oracle

“literal string does not match” xuất hiện khi bạn insert hoặc update dữ liệu liên quan đến ngày tháng. Ví dụ như câu sau:

INSERT INTO TABLE_A(MAKE_YMD,UPDATE_YMD) VALUES('2019-02-01','2019-02-01');

Nguyên nhân lỗi trên do mặc định Oracle của bạn định dạng ngày tháng không đúng theo kiểu YYYY-MM-DD nên khi bạn truyền chuỗi ‘2019-02-01’ thì sẽ phát sinh lỗi.

Để kiểm tra định dạng ngày tháng hiện tại của oracle, bạn chạy câu lệnh sau:

select sysdate from dual;

Nếu kết quả trả về không đúng định dang chuỗi insert của bạn thì sẽ gây ra lỗi “literal string does not match“. Để fix chỗ này có 2 cách:

Cách 1: Bạn chỉ cần cài đặt lại định dạng ngày tháng mặc định trong session làm việc hiện tại

Theo cách này thì khi bắt đầu insert, update trong mỗi session bạn cần chạy lại câu lệnh:

alter session set nls_date_format = 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS';

Cách 2: Bạn cài đặt ngày mặc định cho oracle, điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả session của bạn. Có nghĩa là khi bạn mở command line lên, connect vào Oracle và không cần chạy bất kì câu lệnh nào tương tự bên trên nữa.

Để thực hiện, bạn cần mở regedit (xem lại phần bên trên nếu chưa biết cách), sau đó ở vùng trống khung bên phải, click chuột phải -> New -> String Value

Bạn đã tạo được một key có tên New Value #1, đổi lại tên mới cho key này thành NLS_DATE_FORMAT và đặt giá trị thành YYYY/MM/DD HH24:MI:SS

Sau đó restart lại connect tới Orracle.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.