Series bài dịch Clean Code Tiếng Việt

Chào các bạn, lần này không phải là 1 quyển sách về Design Pattern. Tuy nhiên, dù thế nào thì mục đích cuối cùng vẫn là mong muốn hướng mọi người đến việc “code sạch”. Lần này là bài dịch của quyển sách Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship của tác giả Robert C.Martin.

Tiếp tục đọc →

Chương 12: Kết hợp design pattern – MVC Pattern – Mẫu của các mẫu (P2)

Đây là bí quyết để học MVC: MVC chỉ là một vài Design pattern khác được ghép lại với nhau. Khi bạn tiếp cận việc học MVC bằng cách xem xét các design pattern khác, thì đột nhiên MVC bắt đầu dễ hiểu.

Tiếp tục đọc →

Chương 11: Proxy Pattern – Kiểm soát truy cập đối tượng (P2)

Sẵn sàng cho Virtual Proxy Được rồi, cho đến giờ bạn đã biết định nghĩa về Proxy Pattern là gì…

Tiếp tục đọc →