Chương 2: Quy tắc đặt tên rõ nghĩa

Thực hiện theo một số quy tắc trên và xem liệu bạn có cải thiện được khả năng đọc code của mình hay không. Mất một ít thời gian nhưng có thể làm bạn nhẹ nhõm trong vài tháng.

Tiếp tục đọc →

Series bài dịch Clean Code Tiếng Việt

Chào các bạn, lần này không phải là 1 quyển sách về Design Pattern. Tuy nhiên, dù thế nào thì mục đích cuối cùng vẫn là mong muốn hướng mọi người đến việc “code sạch”. Lần này là bài dịch của quyển sách Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship của tác giả Robert C.Martin.

Tiếp tục đọc →