Chương 2: Quy tắc đặt tên rõ nghĩa

Thực hiện theo một số quy tắc trên và xem liệu bạn có cải thiện được khả năng đọc code của mình hay không. Mất một ít thời gian nhưng có thể làm bạn nhẹ nhõm trong vài tháng.

Tiếp tục đọc →

Series bài dịch Clean Code Tiếng Việt

Chào các bạn, lần này không phải là 1 quyển sách về Design Pattern. Tuy nhiên, dù thế nào thì mục đích cuối cùng vẫn là mong muốn hướng mọi người đến việc “code sạch”. Lần này là bài dịch của quyển sách Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship của tác giả Robert C.Martin.

Tiếp tục đọc →

Chương 12: Kết hợp design pattern – MVC Pattern – Mẫu của các mẫu (P2)

Đây là bí quyết để học MVC: MVC chỉ là một vài Design pattern khác được ghép lại với nhau. Khi bạn tiếp cận việc học MVC bằng cách xem xét các design pattern khác, thì đột nhiên MVC bắt đầu dễ hiểu.

Tiếp tục đọc →

Chương 11: Proxy Pattern – Kiểm soát truy cập đối tượng (P2)

Sẵn sàng cho Virtual Proxy Được rồi, cho đến giờ bạn đã biết định nghĩa về Proxy Pattern là gì…

Tiếp tục đọc →

Chương 10: State Pattern – Trạng thái vạn vật

State Pattern – Trạng thái của vạn vật. State Pattern là gì? Hãy ngầm hiểu đây là một mẫu đại diện cho các trạng thái khác nhau của một đối tượng. Ví dụ một thang máy sẽ có trạng thái: đóng cửa, mở cửa, chuông báo động, số tầng…hay một vận động viên bơi lội sẽ có các trạng thái: khởi động, vào vị trí, sẵn sàng, bơi, chạm đích…chúng đều có liên quan đến mẫu thiết kế được đề cập trong chương này: Mẫu Trạng thái – State Pattern.

Tiếp tục đọc →