Chương 7: Adapter Pattern và Facade Pattern – Trở nên thích nghi (P2)

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một mô hình có thể thay đổi giao diện, nhưng cho một lý do khác: để đơn giản hóa giao diện. Nó được đặt tên một cách khéo léo là Facade Pattern (mặt tiền) vì mẫu này che giấu tất cả sự phức tạp của một hoặc nhiều lớp đằng sau mặt tiền sạch sẽ, thiết kế rõ ràng.

Tiếp tục đọc →