Chương 4: Factory Pattern & Abstract Factory Pattern (Phần 1)

Factory Pattern – Hãy sẵn sàng “tiếp đón” một vài thiết kế OO “kết hợp lỏng lẻo”. Có nhiều thứ để tạo ra đối tượng thay vì sử dụng toán tử new. Với Factory Pattern bạn sẽ học được rằng khởi tạo là một hoạt động không phải lúc nào cũng được thực hiện public và thường có thể dẫn đến các vấn đề về “khớp nối”. Và bạn không muốn điều đó, phải không? Tìm hiểu làm thế nào Factory Pattern có thể cứu bạn khỏi sự phụ thuộc giữa các lớp.

Tiếp tục đọc →