Chương 9: Iterator Pattern và Composite Pattern (P1)

Có rất nhiều cách để nhét objects vào một collection. Đặt chúng trong một Array, một Stack, một List, một Hashtable, tùy lựa chọn. Mỗi loại có những lợi thế và sự đánh đổi riêng. Nhưng đến một lúc nào đó, client của bạn sẽ muốn duyệt qua những đối tượng đó, và khi đó, bạn sẽ tự tay cài đặt thuật toán duyệt của mình, bạn có muốn như vậy? Chúng tôi hy vọng không! Điều đó không chuyên nghiệp. Khi xem qua phần Iterator pattern, bạn sẽ thấy cách bạn có thể cho phép client của mình duyệt qua các đối tượng mà không cần phải xem qua cách bạn lưu trữ các đối tượng. Bạn cũng sẽ học cách tạo ra một số bộ super collection có thể bỏ qua một số cấu trúc dữ liệu trong một ràng buộc duy nhất. Và nếu điều đó chưa đủ, bạn cũng sẽ học được một hoặc hai thứ về trách nhiệm của đối tượng.

Tiếp tục đọc →