Chương 2: Observer Pattern (Người quan sát)

Đừng bỏ lỡ khi có điều gì đó thú vị xảy ra! Chúng tôi đã có một mẫu giúp các đối tượng của bạn biết khi nào có điều gì đó mà chúng quan tâm đã xảy ra hay chưa. Các đối tượng thậm chí có thể quyết định trong runtime xem chúng có muốn được thông báo hay không. Observer Pattern là một trong những mẫu được sử dụng nhiều nhất trong JDK và nó rất hữu dụng. Trước khi chúng tôi hoàn thành, chúng tôi cũng sẽ xem xét một đến nhiều mối quan hệ và khớp nối lỏng lẻo (loose coupling) (vâng, đúng vậy, chúng tôi đã nói về khớp nối). Với Observer, bạn sẽ là cuộc sống của bữa tiệc Mẫu.

Tiếp tục đọc →