Chương 11: Proxy Pattern – Kiểm soát truy cập đối tượng (P2)

Sẵn sàng cho Virtual Proxy Được rồi, cho đến giờ bạn đã biết định nghĩa về Proxy Pattern là gì…

Tiếp tục đọc →