Chương 5: Singleton Pattern – Chỉ 1 cho mỗi loại

Singleton Pattern – Chỉ 1 cho mỗi loại object. Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi chính là Singleton Pattern, để tạo ra một đối tượng độc nhất (Single) cho những thứ mà chỉ cần duy nhất một instance. Bạn có thể vui mừng khi biết rằng trong tất cả các mẫu, Singleton Pattern có sơ đồ lớp đơn giản nhất; trong thực tế, Singleton chỉ nằm trong một lớp duy nhất! Nhưng đừng quá thoải mái; mặc dù Singleton đơn giản trong thiết kế lớp, chúng ta vẫn sẽ gặp một vài vấn đề khi áp dụng nó.

Tiếp tục đọc →