Chương 10: State Pattern – Trạng thái vạn vật

State Pattern – Trạng thái của vạn vật. State Pattern là gì? Hãy ngầm hiểu đây là một mẫu đại diện cho các trạng thái khác nhau của một đối tượng. Ví dụ một thang máy sẽ có trạng thái: đóng cửa, mở cửa, chuông báo động, số tầng…hay một vận động viên bơi lội sẽ có các trạng thái: khởi động, vào vị trí, sẵn sàng, bơi, chạm đích…chúng đều có liên quan đến mẫu thiết kế được đề cập trong chương này: Mẫu Trạng thái – State Pattern.

Tiếp tục đọc →